08.07.2021
Pälkäne | Niitty-Seppälän kesätori
Suvi-vesiensuojeluhankkeen tilaisuudessa tutustutaan keinoihin, joilla pellot pysyvät kunnossa ja ravinteet kasvien käytössä, jolloin ne eivät rehevöitä vesiä.