Sara Kovamäki: Nude Blue

Tampere | Galleria Emil, Studio, Vanha kirjastotalo
Nube Blue
Nube Blue

Kulttuuritalo Laikun Studioon toteutettava kollaasinmainen kokonaisuus rakentuu näyttelystä, siihen liittyvistä teoksista ja esityksistä sekä esitystapahtumasta, jossa vierailee eri alan taiteilijoita kutsuttuna.

"Lähtökohtani näyttelyn Nude Blue aiheen käsittelyyn on taustani tanssijana ja työskentelyni kuvataiteen ja esitystaiteen kontekstissa. Olen kiinnostunut kehoon ja kuvaan liittyvien traditioiden ja hierarkioiden uudelleen ajattelusta, sekä julkisen ja henkilökohtaisen tilan – kehon – rajojen muovaamisesta ja artikuloimisesta kollektiivisesti."

Nude Blue on näyttely, joka koostuu eri tekniikoin toteutetuista teoksista, joissa käsitellään muun muassa maalauksen, liikkuvan kuvan ja esityksen rajoja, päällekkäisyyksiä, läpinäkyvyyttä sekä vuotamista toinen toisiinsa. Yhteinen nimittävä tekijä näyttelyn teoksille on sininen väri. Teosten kautta lähestytään kehoon eri aikoina liitettyjä paradokseja muun muassa siniverisyyttä, joka oli aikoinaan aatelisiin liitetty termi, ja kuvataiteilija Henri Matissen kollaasien kaksiulotteisten sinisten naishahmojen mahdottomuutta. Näyttely lähestyy näitä paradokseja eri suunnista koittaen purkaa litistettyyn objektivoituun kehoon ja pintaan, ihoon, liittyvää vertailua ja neuroottista tarkkailua.

Näyttelyssä Nude Blue teokset muodostavat tilaan toisiinsa kiinnittyvien muotojen ja materiaalien kokonaisuuden, joka on kuin monimutkainen keho, joka pyrkii ulos sen ahtaista raameista. Esimerkiksi videoinstallaatiossa Nude blue viitataan Henri Matissen kollaasiin Blue Nude II vuodelta 1952. Matissen kuvan sinisen naiskehon kaksiulotteisuus muuttuu tulevassa videossani muotojen ja erilaisten pintojen liikkeeksi, joita keho muodostaa ja aktiivisesti koittaa muuttaa.

Kulttuuritalo Laikun Studioon Tampereelle tulevan näyttelyn teokset koostuvat projisoidusta ja screeniltä näytettävistä liikkuvasta kuvasta ja niiden osaksi installoiduista materiaaleista muun muassa kankaista, savesta ja teipeistä. Näyttelyn aikana nähtävissä esityksissä elävä liikkuva keho tulee osaksi installaatioita ja liikkuvaa kuvaa synnyttäen teosten välille vuoropuhelua ja luoden rinnakkaisia ajallisuuksia tilaan ja katsojille. Materiaalit ja kehot liikkuvat videolla ja vaihtavat performanssien aikana tilassa paikkaansa. Videolla savesta muotoutuu erilaisia kehollisia muotoja. Samat muodot toistuvat galleriatilaan sijoitetuissa tuoresavissa, jotka toimivat myös projisointipintana, joita keho muokkaa performanssien aikana. Näyttelyn teoksia yhdistää äänimaailma, joka luo teosten ja katsojien välille erityisiä intensiteettejä.

Näyttelyyn ja esityksiin äänimaailman toteuttaa ääniassemblaattori Eliel Tammiharju.

Näyttelyn aikana Kulttuuritalo Laikun Studiossa ja ympäristön julkisessa tilassa järjestetään neljä tapahtumaa. Tapahtumissa nähdään monipuolisesti kuva- ja esitystaidetta, performanssia, tanssia, spoken wordia ja runoutta eri alojen taiteilijoiden esittäminä. Esitykset sopivat kaikille ja ovat esteettömiä. Näyttelyyn ja tapahtumiin on vapaa pääsy.

Tapahtuma-ajat: 

Ajalla 7.9.–29.9.

  • ti klo 9–21
  • ke klo 9–21
  • to klo 9–21
  • pe klo 9–21
  • la klo 10–18
  • su klo 10–18

Tapahtumapaikka: 

Galleria Emil, Studio, Vanha kirjastotalo

Sijaintikunta: 

Tampere

Käyntiosoite: 

Keskustori 4

Postitoimipaikka: 

Tampere

Tapahtuman lisätiedot:

Yhteystiedot: 

Järjestäjä: